Braillovo písmo

Braillovo slepecké písmo je speciální systém psaní určený pro nevidomé, slabozraké a se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které čtenář vnímá hmatem. Písmo je úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy. Braillovo písmo je netradičním příkladem binárního kódu používaného mimo svět počítačů tedy pouze a jen v podobě tištěné – a to my umíme.